NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Iroda

Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium bemutatkozás

Intézmények, települések és az állam biztonságához is hozzájárul a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium (BTNL), amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ad otthont. A Nemzeti Laboratóriumok Program részeként működő kutatóhely a tervek szerint piacképes termékeket fejleszt majd, ehhez pedig céges partnerekkel is együttműködik az intézmény. A BTNL-projekt részleteiről online konferencián számoltak be a szakemberek.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával hirdette meg a Nemzeti Laboratóriumok Programot a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosítására. A programban egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeit ösztönzik az eddiginél szorosabb együttműködésre, amellyel a jelentős globális problémákra nemzetközi szinten is választ adni képes kompetenciákat fejlesztenek, és megteremtik a hatékony tudástranszfer lehetőségét is. Tavaly 17 laboratórium kialakítása kezdődött meg, a hálózat egyik tagja a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium, amely a hazai biztonsági technológiai fejlesztések komplex tervezési keretének a kialakítását szolgálja. A 2024 végéig tartó, összességében másfél milliárd forintos költségvetésű projektben az intézménybiztonság, a településbiztonság és a határbiztonság kutatását végzik majd a szakemberek. A három alprojektet két horizontális kutatási terület fogja át. Az egyik a kiberbiztonság, amellyel kapcsolatban jelentős a kutatási tapasztalat az NKE-n, a másik az 5G rendszer, amelyhez szervesen illeszthető a mesterséges intelligencia is. A laboratórium a kormányzati, közigazgatási, rendvédelmi és katonai intézmények proaktív képességeinek fejlesztését szolgálja, a piaci igényekhez alkalmazkodva.  Tevékenysége kiterjed többek között a közbiztonsági és katasztrófavédelmi új technológiák kifejlesztésére és akár piaci bevezetésére is.

A BTNL – projekt bemutatkozó online konferenciáján Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára elmondta: minden támogatást megadnak ahhoz, hogy nemzetközi értelemben is sikeres kutatómunka folyjon a nemzeti laboratóriumokban, amelyek számát már idén tovább szeretnék növelni. Koltay András rektor köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyetemek feladatai alapvetően formálódnak át, így az oktatás-képzés és kutatás mellett speciális programok is megjelennek a felsőoktatásban, így a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is. Az egyedi kutatási projektek közé tartozik a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium is, amelyben markánsan jelenik meg a belbiztonság kérdése. A rektor szerint a program arra is jó lehetőséget kínál, hogy az intézmény tovább tudja erősíteni vállalati kapcsolatait.

Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta Sebők Katalin is. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese szerint ez is segítheti az egyik fő célkitűzést, a nemzetközi láthatóság növelését. „A laboratóriumokban jó irányba indultak el a kutatások, amelynek eredményeit a szélesebb közvélemény számára is szeretnénk ismertté tenni”- mondta el az elnökhelyettes.

„A laboratórium a biztonságtechnológiai kutatásoknak egy átfogó szemléletű és nyitott kutatási kereteként működik a következő években. A hazai kutatásokat így nagyobb eséllyel lehet bekapcsolni az európai szintű kutatási és pályázati hálózatépítésbe” – fogalmazott Christián László ezredes, oktatási rektorhelyettes. A BTNL szakmai vezetője szólt arról, hogy Magyarország Biztonsági Stratégiája szerint a védelmi ipar mellett a belbiztonságot is erősíteni, fejleszteni kell. Utóbbit szolgálja az NKE-n megvalósuló Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium. Az ezredes elmondta, hogy eltérő aspektusokból vizsgálják majd a biztonság kérdését és újszerű megoldásokkal kívánják azt erősíteni.

A Kiss Lehel által vezetett Biztonságos Intézmény alprojektben zajló fejlesztésekhez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusai egyfajta terepasztalként szolgálnak majd, ahol olyan innovációkat lehet a gyakorlatban is modellezni, mint például a digitális azonosítási rendszer kialakítása, automatikus recepciószolgáltatások üzemeltetése, a teljes papírmentesség megvalósítása, vagy a drón- és robottechnika intézmények biztonságában való alkalmazása.

A biztonságos település kapcsán egy olyan minőségbiztosítási szempontrendszert szeretnének a kutatók létrehozni, amely alapján egy település valóban biztonságosnak mondhatja magát az általa működtetett biztonsági rendszerek ezen szempontoknak történő megfelelése esetén. A Hermann Gábor által irányított alprojekt résztvevői Szolnok, Páty és Tata települések, amelyek lakosait is szeretnék bevonni a megvalósításba.

Izgalmas kutatási terület az biztonságos ország, biztonságos határ alprojekt is, amelyben Balla József ezredes vezetésével az államhatár őrizetében is alkalmazható okos rendszerek fejlesztése valósulhat meg, amely a nem is olyan távoli jövőben lehetővé teheti az automatizált legális határátléptetést.

A program partneri résztvevői között van a többi között a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Vodafone Magyarország, valamint a felsőoktatási szférából a győri Széchenyi István Egyetem. A BTNL elindulásában, a résztvevőkkel folyó együttműködésekben az NKE tudástranszfer folyamataiért felelős szervezeti egysége, az Innovációs és Technológiai Iroda is közreműködött.