NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Osztály

A siker útjai – történetek az innováció világából

Az innováció különböző területeiről származó egyéni sikertörténetek bemutatása volt a fő témája a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Innovációs és Technológiai Iroda (ITI) A siker útjai – történetek az innováció világából című éves szakmai konferenciájának november 9-én.

Megnyitó

Az online esemény köszöntőjében Kohut Balázs fejlesztési igazgató kiemelte: az ITI néhány évvel ezelőtt belekezdett az NKE innovációs ökoszisztémájának tudatos építésébe. „A mai konferencián azt szeretnénk bemutatni, hogy releváns belső környezetben, prototípus szintig érdemes a kutatókkal, hallgatókkal közösen bizonyos innovatív megoldásokat kifejleszteni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amelyek utána mehetnek tovább saját piaci vagy állami felhasználásra” – fogalmazott Kohut Balázs.

Megnyitóbeszédében Dr. Kristó Katalin fejlesztési rektorhelyettes hangsúlyozta, az NKE már több olyan sikerrel is rendelkezik, amelyet érdemes megismertetni, példaként állítani az innováció iránt érdeklődőknek. „Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy egyetemünkön egyre inkább megerősödnek az innovációs aktivitást, tudatosságot növelő programok, valamint az ötletek fejlesztését szolgáló pályázati és mentorálási lehetőségek” – értékelt Dr. Kristó Katalin. A fejlesztési rektorhelyettes felhívta a figyelmet arra, hogy az ITI az elmúlt másfél évben számos programot dolgozott ki és valósított meg az egyetem innovációs ökoszisztéma programjának keretében. Egyebek mellett ilyen a ZeFir Mentorprogram, melynek alapvető célja az innovatív szemléletű hallgatók és ötletek felkutatása, vagy új brandként az INNO-CAMPUS programsorozat, amelynek lényege az egyetemi polgárok technológia- és tudástranszferhez kapcsolódó kompetenciáinak fejlesztése.

Előadások

Szepsi-Szűcs Levente, az ITI irodavezetője és Prófusz Péter, az ITI projekt szakmaivezető-helyettese kifejtették: az iroda alapfeladata az egyetemi innovációs ökoszisztéma projekt végrehajtása, a technológia- és tudástranszfer folyamatok felépítése és működtetése az egyetemen. Az ITI tevékenységét négy alapvető feladat köré lehet csoportosítani: hallgatói ötletek felkarolása, erre hozták létre a ZeFir Mentorprogramot; innovációs ötletek, projektek fejlesztése, erre a Proof of Concept Programot vezették be; az egyetemi szellemi-tulajdon kezelése; valamint kutatási, fejlesztési és innovációs kapcsolatok építése és kezelése. Ezt követően ismertették az iroda elmúlt egy évben elért eredményeit.

Dr. Cser Erika, az NKE Pályázati és Projektmenedzsment Iroda szakfőreferense kiemelte, az innovátorok számára rendkívül fontos, hogy milyen forrásból fogják megvalósítani ötleteiket. A Horizon Europe pályázatot példaként felhozva felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatók „vágjanak bele egy nemzetközi együttműködésbe”, hiszen ezzel megalapozzák kutatói pályájukat, új területeket ismerhetnek meg, megmérettethetik magukat nemzetközi szinten is, és nem mellesleg lehetőséget teremthetnek új tudományterületek bevezetésére a saját intézményükben. Intézményi oldalról pedig a nemzetközi pályázatok révén egyebek mellett növelhető a nemzetközi láthatóság, az egyetemi rangsorban történő előrelépés, és fejlődhet az intézmény adminisztratív tevékenysége is. Dr. Cser Erika ezt követően ismertette a Horizon Europe kutatási és innovációs keretprogram főbb jellemzőit.

Rémai Dániel József, az RTK NBI Terrorelhárítási Tanszékének tanszékvezetője, a Proof of Concept Program első pályázatán nyertes csapat vezetője az általuk kitalált szimulációs térről beszélt, mely arra keresi a választ, hogy egy speciális területen, mint a biztonság, hogyan lehet olyan szimulációs tereket teremteni, amelyek az új típusú oktatásban a generációs tanulási kihívásokra tudnak válaszokat adni. Ennek kapcsán részletezte a projekt során felmerülő kihívásokat, veszélyeket és kitért a megszerzett tapasztalatokra is.  

Trencsényi Dániel, az RTK katasztrófavédelem alapképzési szakos hallgatója és Hőnyi Péter, a Start it @K&H inkubációs programvezetője egy hallgatói innováció megvalósulásának folyamatát vázolták fel. Hőnyi Péter elmondta, hogy idén kezdtek szorosabban együtt dolgozni az NKE-vel, a Start it @K&H nonprofit program keretében korai fázisú startupokat segítenek szakmai tanácsadással, irodahasználattal, mentorálással. Trencsényi Dániel és csapata az NKE Hackathon 2022 során kerültek a látószögükbe. Az RTK hallgatója ismertette ötletét, valamint mesélt az inkubációs programban szerzett élményeiről.

Ter-Manueljanc Nelli, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar hallgatója előadásában a Hungarian Startup University Programról beszélt (HSUP), amelynek keretében kiválasztották ötletét. A hallgató elmesélte, hogy egy webshopot indított, és e kurzus során sok újdonságot ismert meg a startup ökoszisztéma felépítésével és működésével kapcsolatban. Kiemelte, a projekt jó alapként szolgál ahhoz, hogy valaki komolyan tovább tudja fejleszteni vállalkozási ötletét.

Taskó Kristóf, az RTK Határrendészeti Tanszék egyetemi hallgatója az ITI által kidolgozott ZeFir Mentorprogram első résztvevője, korábban a Készenléti Rendőrségnél szolgált járőrként, innovációjával a helyszíni eljárást lefolytató rendőrök támogatását tűzte ki céljául. Megtudhattuk, hogy ötlete az ITI segítségével jutott el mentorához, Major Róbert r. ezredeshez, majd később az ORFK-hoz.

A konferencián továbbá Klotz Balázs, a Közigazgatási Továbbképzési Intézet igazgatója az NKE közszolgálati továbbképzésben elért innovációiról, Dr. Dominek Dalma Lilla, az ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszéke adjunktusa a FLOW-hoz vezető útról beszéltek. Dr. Dunai Pál alezredes, a HHK egyetemi docense ismertette az emberi tényező vizsgálatát a repüléstudományban, Dr. Balla József r. ezredes, az RTK Határrendészeti Tanszékének tanszékvezetője a határrendészeti fejlesztések rendszerébe avatott be. Dr. Ács Éva, a VTK Vízellátási és Csatornázási Tanszékének kutatóprofesszora Egy algakutató barangolásai a K+F+I világában, Dibusz Bendegúz, az NKE EHÖK elnöke pedig Közszolgálati tudás az innovációban? Az NKE-s szemlélet hasznosítása a hallgatói innováció világában címmel tartott előadást.

 

A rendezvény az NKFI Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 azonosítószámú, Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) című projekt keretében valósult meg.

 

Szöveg: Sallai Zsófia