NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Iroda

INNOVÁCIÓ - KULTÚRA - KISEBBSÉGEK

A kultúra és az innováció közötti kapcsolat igazán sokrétű, összetett. A kulturális értékek, normák és szokások befolyásolják az emberek gondolkodásmódját, ill. cselekvési mintáit, amelyek a vállalkozások innovációjának alapját képezhetik. Az innováció szintén befolyásolhatja a kultúrát, új technológiák megjelenése ugyanis átformálhatja az emberek mindennapi életét és interakcióit.

A kultúra alapja lehet a regionális innovációs környezetnek, amely segítheti vagy gátolhatja a vállalatok innovációs képességét. A kulturális előítéletek és tabuk például akadályai lehetnek az új technológiák bevezetésének, elterjedésének. Ha a kulturális normák azonban támogatják az innovációt, akkor ez pozitívan befolyásolhatja a vállalatok kreativitását és képességét új dolgok létrehozására.

A kultúra és az innováció kapcsolatát tovább bonyolítja, hogy a kultúrák folyamatosan változnak és fejlődnek az idővel. Az innováció biztosítja számunkra, hogy új dolgokat hozzunk létre és javítsunk a meglévőkön, de azt is lehetővé teszi, hogy megváltoztassuk a kultúránkat. A digitális technológia – példának okáért – megváltoztatta az emberek kommunikációs szokásait és hozzájárult a globális kulturális összefonódás előmozdításához.

 

 

Fontos megemlíteni továbbá, hogy az innováció hatással lehet a társadalmi egyenlőtlenségekre is. Az innováció által létrehozott új lehetőségek és javulások eltérő mértékben jutnak el a különböző társadalmi rétegekhez, amely így további kulturális különbségekhez, eltérésekhez vezethet.

Az innováció és a kulturális kisebbségek kapcsolata mindig is jelentős volt a társadalmi fejlődés szempontjából. Az új technológiák és megközelítések állandó szerepet játszanak abban, hogy a kisebbségi közösségek megtalálják és megőrizzék a saját kulturális hagyományaikat, valamint lehetővé tegyék, hogy ezek a hagyományok átörökítődjenek a következő generációk számára.

Az infokommunikációs korszak különösen fontos lehetőséget jelent a kulturális kisebbségek, a nemzetiségek számára. Az internet és a különböző kommunikációs technológiák lehetővé teszik a kisebbségi közösségek számára, hogy jobban kapcsolódjanak egymáshoz és a nagyobb közösségekhez, a „többséghez”, valamint hogy könnyebben terjesszék a saját kulturális értékeiket és hagyományaikat.

Az infokommunikációs technológiák, az online tér, a közösségi média és a videómegosztó platformok lehetővé teszik a kisebbségi csoportok, ill. nemzetiségi kultúrák számára, hogy aktívan részt vegyenek a társadalmi és politikai diskurzusokban, és hatással legyenek a társadalmi normákra, illetőleg a politikai döntéshozatalra.

Az innováció ezen kívül lehetőséget is biztosít a kulturális kisebbségek, ill. a nemzetiségek számára, hogy ápolják és továbbadják saját hagyományaikat, például az oktatás, a művészet és a tánc terén, innovatív technológiák segítsége révén. Az oktatási technológiák pedig lehetővé teszik, hogy a nemzetiségi nyelvek és kultúrák anyagai elérhetővé váljanak a virtuális térben, így a következő generációk számára is hozzáférhetőek lesznek.

A kulturális kisebbségek és az innováció összefüggései már régóta foglalkoztatják a társadalomtudósokat, ill. a kulturális szakértőket. Az innováció általában új gondolkodásmódokat, új technológiákat és új módszereket jelent, amelyek hatással vannak a társadalomra és a kultúrára. A nemzeti kisebbségek azonban általában különböző kulturális hagyományokkal, nyelvekkel és nemzetiségi értékekkel rendelkeznek, amelyek a többségi kultúrától eltérnek. Az innováció tehát jelentős hatással bír ezen kulturális kisebbségekre, azok értékeire, tradícióira, sőt, gyakran segíthet megőrizni s továbbadni azokat.

Az innováció azonban egyben veszélyforrás is lehet, például a diszkriminatív megnyilvánulások, a rasszista tartalmak terjedése, továbbá a téves információk terjesztése miatt.

Az innováció azonban nemcsak a kulturális kisebbségeknek, valamint a nemzetiségeknek nyújt lehetőségeket, hanem a többségi kultúrát is nagymértékben befolyásolja. A kulturális kisebbségek által hozott új gondolkodásmódok és értékek átültethetők a többségi társadalom kultúrájába, és ezáltal hozzájárulhatnak további új innovációk megjelenéséhez.


Nemzetiségi lét Magyarországon az infokommunikációs korszakban


Az infokommunikációs korszak jelentős változásokat hozott a magyarországi nemzetiségi közösségek, honos kisebbségek (szlovák, német, szerb, horvát, ruszin, román, ukrán, görög, lengyel, örmény, bolgár, cigány, szlovén) életében is.


Az innováció többféle módon segítheti elő a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek fennmaradását:

1. A kulturális örökség megőrzése és terjesztése: Az innováció segítheti a nemzetiségi kultúrák kulturális örökségének digitális megőrzését, amely tovább erősítheti az adott közösség kulturális identitását, egyben hozzájárul a szóban forgó kisebbség fennmaradáshoz.

2. Támogatás a nyelvi fennmaradásban: Az innováció bevonása elősegítheti a nemzetiségi nyelvek digitális terjesztését, amely a nyelvi fennmaradásuk záloga.

3. Életminőség javítása: Az innováció lehetővé teszi a nemzeti és etnikai kisebbségek számára, hogy hozzáférjenek a fejlett technológiákhoz, amelyek javíthatják életminőségüket.

4. Empowerment (fejlődés, felhatalmazás, előrejutás): Az innováció a nemzetiségek számára is megteremti, hogy részt vegyenek a digitális világban, amely lehetővé teszi számukra, hogy elérjék a társadalmi és gazdasági egyenlőséget, egyúttal hatékonyabban képviselhessék érdekeiket.


Az innováció és a technológia fejlődése tehát kiemelten fontos szerepet játszik az őshonos magyarországi nemzetiségi közösségek fennmaradásában, ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy az innováció csak akkor lesz hatékony, ha az inkluzív (befogadó, nyílt) és diverzifikált (összetett, megosztott, sokszínű, változatos), egyben figyelembe veszi e kisebbségi csoportok igényeit és érdekeit egyaránt. 

 

 

Szerző: Galda Levente, az NKE Innovációs és Technológiai Irodájának projekt szakmai vezetőhelyettese 

 

Az INNOVÁCIÓ & TECHNOLÓGIA BLOG az NKFI Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 azonosítószámú, Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) című projekt keretében jött létre.