NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Iroda

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat

Jogszabályi háttér

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 33. § (1) bekezdésének értelmében – egyebek mellett – a felsőoktatási intézményeknek is rendelkezniük kell szellemitulajdon-kezelési szabályzattal. A törvény részletesen felsorolja a szabályzat kötelező tartalmi elemeit.

A szabályzat a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmének, hasznosításának, a szellemi alkotások tudatos, felelős és előrelátó kezelésének fontos eszköze.

 

A Szabályzatról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Szenátus a 94/2021. (VII. 7.) számú határozatával fogadta el, a Miniszterelnökség, mint fenntartó pedig a 35/2021. (VII. 14.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról szóló 40/2012. számú rektori utasítás.

A 2021. szeptember 1-je óta hatályos Szabályzat az Egyetemi SZMSZ I. kötetének (Szervezeti Működési Rend) 13. számú melléklete.

 

A Szabályzat célja

A Szabályzat biztosítja:

- a hatálya alá tartozó személyek által létrehozott szellemi alkotások jogi oltalomban részesítését;

- a létrejött szellemi alkotások nemzeti közszolgálati, valamint gazdasági, illetve társadalmi hasznosítását;

- a hasznosító és más spin-off vállalkozások létrejöttét;

- az Egyetem tudományos és gazdasági érdekeinek érvényesítését.

 

A Szabályzat a hatályos jogszabályokkal és az Egyetem belső szabályozóival összhangban meghatározza:

- a szellemi alkotások oltalom alá helyezésének, hasznosításának, a hozzájuk kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának, hasznosító vállalkozásba történő apportálásának eljárási szabályait;

- a szellemi alkotásokat létrehozó személyek, kutatócsoportok, szervezeti egységek és az Egyetem részesedésének módját a szellemi alkotások hasznosításából, értékesítéséből származó bevételekből.

 

A Szabályzat szerkezete

A 29 oldalas dokumentum elején a döntéshozók rögzítették a Szabályzat személyi és tárgyi hatályát. Ezt követik az alapvető fogalmakat tisztázó értelmező rendelkezések, majd a szellemi tulajdon kezelésével és az Egyetem jogszerzésével kapcsolatos részek.

A Szabályzat a hallgatókra és a vendégkutatókra vonatkozóan külön szabályokat állapít meg. Ezt követően a dokumentum az eljárási, a hasznosítási, továbbá a nyilvántartási szabályokkal folytatódik, majd a záró rendelkezésekkel végződik.

A teljes Szabályzat elérhető és letölthető innen: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata.