NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Osztály

Innovációs menedzser tréning

A hazai innovációs rendszer megújításának egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az egyetemi tudásközpontok és a vállalati szféra szoros együttműködése mindinkább elősegítse a kutatás-fejlesztési tevékenység gyakorlati hasznosulását.

A 2021 tavaszán tartott Innovációs menedzser tréning a kutatásmenedzsment és az innováció jobb megértését segítette. A tréning célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek menedzseléséhez szükséges alapfokú elméleti és gyakorlati ismeretekkel, készségekkel, képesek az innovációs területen működő szervezetek fejlesztési projektjeinek tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek ellátására.

A tréning során három szakasz különült el. Az első 14 modult önálló felkészülési formában, írásos tananyaggal, ppt prezentáció előadásokkal kiegészítve sajátította el a 40 résztvevő. Az írásos tananyagot minden résztvevő számára elektronikusan küldték ki a regisztrációkor megadott e-mail címre.

A második szakaszban, 2021. április 15-én és 16-án két hétórás egységben (4 óra előadás, 3 óra vezetett gyakorlat) zajlott az oktatás online térben. A résztvevők a gyakorlatot kiscsoportos beosztásban teljesítették, a cél minden csoportban a „Business Model Canvas” és a „Pitch” előkészítése volt, amelyeket a harmadik szakaszban, 2021. április 19-30. között, egyeztetett konzultáció keretében, önállóan mutattak be.

Az Innovációs menedzser tréninget a Pályázati és Projektmenedzsment Iroda NAVIGÁTOR című hírlevele is népszerűsítette: NAVIGÁTOR 2021/2. szám (18. oldal).

A tréning az NKFI Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 azonosítószámú, „Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)” című projekt keretében valósult meg.

Innovációs_menedzser_tréning_tájékoztató_tematika.pdf
PDF letöltése