NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Iroda

Szerzői Művek Elektronikus Adattára

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának 26. §-a rendelkezik az NKE vagyonkörébe tartozó szerzői művekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásának szabályairól. Ez alapján a nyilvántartás a Szerzői Művek Elektronikus Adattárában (SZMAD) történik. A SZMAD része az NKE vagyonkörébe tartozó szellemi alkotások nyilvántartásának.

A SZMAD kötelező adattartalma a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szerinti adattartalommal azonos, ezen felül tartalmazza:

- a szolgálati, illetve a nem-szolgálati besorolást, továbbá

- a szerzői mű vagyoni értékét.

 

A SZMAD-ba történő adatszolgáltatás és nyilvántartás módja:

- az NKE kiadásában megjelenő szolgálati szerzői mű esetén a Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda hivatalból adatot szolgáltat;

- nem az NKE kiadásában megjelenő szolgálati szerzői műről a szerzői mű megjelenését követően haladéktalanul a szerző szolgáltat adatot a SZMAD számára;

- az NKE által megkötött felhasználási szerződés alapján a kötelezettségvállaló egyetemi vezető szolgáltat adatot, a teljesítésigazolást követően haladéktalanul;

- az NKE kiadásában megjelenő nem szolgálati szerzői mű esetén a Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda hivatalból adatot szolgáltat.

A fentiek közül az első két esetben a szerzői mű a szerző nyilatkozata, valamint annak a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat 13. §-ában foglaltak szerinti, NKE általi elfogadása, illetve tudomásulvétele alapján válik szolgálati szerzői művé. A szerzői mű szolgálati jellegéhez kapcsolódó nyilatkozatminták elérhetők a Ludovika Egyetemi Kiadó Elektronikus Kérelmezési Rendszerében: https://ekr.ludovika.hu/, valamint a letölthető dokumentumok között is.

A SZMAD adattartalmát az Innovációs és Technológiai Iroda (ITI) dolgozta ki, egyúttal az ITI kezeli az adattárat. Az alábbi táblázatban megtekinthetők azok az adatkörök, amelyeket a SZMAD-ba történő adatszolgáltatás során meg kell adni.

 

Letölthető dokumentumok:

NKE_szerzői_mű_elismerő_nyilatkozat.docx
Word letöltése
NKE_szerzői_mű_elutasító_nyilatkozat.docx
Word letöltése
SZMAD_adatkörök.xlsx
Excel letöltése