NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Osztály

Mit érdemes tudni az Egyetemi innovációs ökoszisztéma projektről?

A pályázat általános célja

Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázati felhívásának célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, a kutatók és a hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológiatranszfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé. A pályázatról bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján olvasható.

 

Az NKE pályázatának szakmai tartalma

A program megvalósításával a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fő stratégiai célja, hogy olyan innovatív egyetemmé váljon, amely versenyképes hazai és nemzetközi innovációs tudásközponti pozícióval rendelkezik, a rendelkezésére álló tárgyi, szellemi és tudományos erőforrások hatékony aktivizálásával az oktatás, illetve a kutatás területén egyaránt a társadalmi és gazdasági kihívásokra válaszolni képes intézményként működjön.

A projektben egy hat lépcsőből álló közszolgálati technológiatranszfer- és tudásmenedzsment-rendszert szeretnénk felépíteni, amely a kutatási/innovatív ötlet azonosításától a kutatási eredmények piaci hasznosításáig, a hasznosító vállalkozások sikeres elindításáig támogatja a kutatókat. Továbbá iparági tudásközpontként segíti a hozzá forduló költségvetési szerveket és vállalkozásokat, és egy olyan hálózat fontos tagjává válik, amely nemzetközi szinten elismert, üzleti sikerekben is megnyilvánuló kutatási eredményekkel büszkélkedhet.

A projekt második szakaszában az első 18 hónapban kidolgozott kutatás-fejlesztési és innovációs szakmai elvek, keretrendszer (folyamatok és módszertanok) mentén tervezzük tovább működtetni, fenntartani a technológia- és tudástranszferért felelős szervezeti egységet. További cél - a hatékonyság növelése érdekében - az intézményi innovációs tevékenységek folyamatainak továbbfejlesztése az első időszak tapasztalatai alapján.

 

Az Innovációs és Technológiai Osztály (korábban: Innovációs és Technológiai Iroda)

Az NKE Innovációs és Technológiai Irodája a Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) című, 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 számú projekt keretében jött létre. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósult meg.

Az Osztály elsődleges feladata az intézményi tudástranszfer eredményességének növelése, az egyetemi kapcsolatok erősítése és az innovációs aktivitás fokozása. További feladata az egyetemi innovációs környezet építése, a külső (kormányzati, egyetemi és vállalati) innovációs kapcsolatok kezelése, az innovációs tehetségmenedzsment, valamint a szellemitulajdon- és iparjogvédelmi rendszer működtetése. Az Osztály munkájáról bővebb információ a Tevékenységünk menüpontban található.

 

Összefoglaló adatok

  • A projekt címe: Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)
  • Projektazonosító: 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014
  • Kedvezményezett: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • A projekt első szakaszának időtartama: 18 hónap
  • A projekt második szakaszának időtartama: 24 hónap
  • A projekt teljes időszaka: 2020. január 1. – 2023. június 30.
  • A második szakaszra megítélt többlettámogatás összege: 90.000.000 Ft
  • A projekt megvalósítására kapott teljes összeg: 130.000.000 Ft