NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Innovációs és Technológiai Osztály

Innovációs kontaktpont

Az Innovációs és Technológiai Osztály (ITO) egyik szolgáltatása az innovációs kontaktpont működtetése. Az ITO-n kialakított kontaktpont az eddigi tapasztalatok alapján, az elért eredményekre alapozva fejleszti tovább a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) innovációs folyamatait.

 

A kontaktpont feladatai

Az innovációs kontaktpont tevékenységei a következők:

- egyetemi innovációs környezet építése,

- a hallgatók rövid és hosszú távú innovációs céljainak azonosítása, meghatározása,

- problémaalapú ötletgenerálás, ötletelemzés,

- ötletinkubáció,

- az egyetemi technológia- és tudástranszfer eredményességének növelése,

- az innovációs tehetségmenedzsment biztosítása,

- a külső (kormányzati, egyetemi és vállalati) innovációs kapcsolatok kezelése,

- szellemitulajdon- és iparjogvédelmi rendszer működtetése.

 

A kontaktpont programjai

A fentiek megvalósítása érdekében az ITO, mint innovációs kontaktpont az alábbi programokat valósítja meg:

- az INNO-CAMPUS keretében előadások, tréningek, szakértői tájékoztatók, tudatosságnövelő, szemléletváltást támogató, disszeminációs események szervezése, startup törekvések támogatása;

ZeFir Mentorprogram az innovatív szemléletű hallgatók segítésére;

- egyetemi mentorhálózat építése, fejlesztése;

- a Hungarian Startup University Program hallgatói ötleteinek értékelésében való részvétel, a Pályázati és Projektmenedzsment Irodát támogatva;

Proof of Concept Program az egyetemi kutató-fejlesztő tevékenység ösztönzésére, az ötlet keletkezésétől a piacra juttatásáig;

- K+F+I szolgáltatások kiajánlása az ITO által kidolgozott külső kapcsolatépítési stratégia alapján; 

- az egyetemi kutatási eredmények üzleti hasznosításához szükséges feltételek megteremtése;

- vállalkozásokkal való együttműködés fokozása, közös tudás kialakítása;

szellemitulajdon-kezelési kontaktpont működtetése.

 

Kapcsolat

Az innovációs kontaktpont az NKE minden szakterületéről várja az innovatív szemléletű egyetemi polgárok jelentkezését! Az Osztály munkatársaival e-mail-ben az iti@uni-nke.hu címen, vagy személyesen, előzetes időpontegyeztetést követően, a Ludovika Szárnyépület 2. emeletének 235-ös irodájában vehetik fel a kapcsolatot.

 

Az innovációs kontaktpont az NKFI Alapból finanszírozott 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 azonosítószámú, „Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK)” című projekt keretében jött létre.